Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Trường Mầm non Tây Trạch tập huấn chuyên môn trực tuyến cho giáo viên năm học 2021-2022

14-09-2021

Do tình hình dịch bệnh COVID - 19 diến ra phức tạp, nên CB,GV,NV và học sinh chưa đến trường để học tập làm việc như mọi năm. Để nâng cao chất lương chuyên môn cho CB,GV,NV nhà trường đã cử CB,GV cốt cán tham gia tập huấn chuyên môn do sở, phòng tổ chức. Sau khi được tập huấn về nhà trường đã chỉ đạo CB,GV được tham gia tập huấn triển khai tập huấn lại cho toàn thể CB,GV,NV trong toàn trường với hình thức trực tuyến.Thời gian tập huấn diễn ra trong 3 ngày bắt đầu từ ngày 15/9/2021 với 100% CB,GV,NV tham gia đầy đủ. Các nội dung tập huấn được chị em trao đổi, thảo luận và chia sẻ sôi nổi. Thông qua buổi tập huấn giúp chị em có thêm nhiều kiến thức bổ ích trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn trong nhà trường.

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CB,GV,NV THAM GIA TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường MN Thanh Trạch

Địa chỉ: Thôn Thanh Vinh, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: mn_thanhtrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnthanhtrach.edu.vn